Nordic Ocean Resources

Nyheter

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Verdivurdering Nordic Ocean Resources AS

Milestones: A conclusion regarding a possible launch of the potential project is expected in Q2 2015. The potential project will include an exploration cruise on the Mid-Atlantic Ridge, mineral sampling, analyses and process test work. NORA has applied for mineral exploration rights on...

Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016 NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  +...

Nordic Ocean Resources

Sist endret: Oct 01, 2017 I Nordic Ocean Resources AS (NORA) besitter Nordic Mining 85% av eierskapet, Ocean Miners AS sitter på de siste...