Videreforedling

Keliber

Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 (Lithium carbonate) er det beregnet et årlig malmuttak på ca. 400 000 tonn. Råmalmen inneholder ca. 1,1% lithiumoksid 0g det regnes med et totalt svinn på 20%, dvs at man får ca. 320 000 x 1,1% = 3520 tonn Li2O pr. år. 1 tonn Li2O med tilsatsmaterialer gir...