Titan og rutil

Nyheter

Nordic Rutile investment scenarios

Last modified: 24.11.2017 Data used below is mainly collected from the Engebø PFS and the press release for offtake agreement with the Barton Group. RESOURCE Cutoff: 3% TiO2 % Ore  [Mt] TiO2 [kt] Garnet % Measured 3,97 % 15 596 44,6...

Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries

Fra goodnewsfinland.com 17. februar 2016   Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries - Scientists at the University of Eastern Finland have found a solution to a problem concerning the low electric conductivity of new materials used in Li-ion...

Engebøfjellet Forekomstområde 1433 - 001

Ny og gammel informasj on om engebøforekomsten, sist oppdatert 02.06.2015. Betydning: Offentlig: Deposit of international importance (reg. 11.mai.2015 by Are Korneliussen) Economical: Meget viktig , (Confirmed 19.sep.2001 by Are Korneliussen)   Rutilressurser i...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Vedtaket om sjødeponi i Førdefjorden er fattet

17.04.2015 ble det klart at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest ikke var tatt til følge. Samtidig ble det gitt utslippstillatelse for sjødeponiet og reguleringsplanen ble godkjent. Pressemelding fra KMD 17.04.2015: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Risikovurdering Nordic Rutile AS

(Sist oppdatert: 03.06.2015)   Risikovurdering Nordic Rutile AS Den største risikoen knyttet til prosjektet ble fjernet den 17 april ved at innsigelsen fra fiskeridirektoratet avd. vest ikke ble tatt til følge samt at utslippstillatesen ble innvilget og reguleringsplanen...

Bruksområde for deponiavgang - Kvikkleirestabilisering og rassikring

Behovet for kvikkleirestabilisering og rassikring er enormt. NVE har laget et kart som viser bl.a. kvikkleireområder og rassikringsområder i Norge. Mange områder gjenstår å bli kartlagt, bl.a. Sogn og Fjordane. Kvikkleire kan bl.a. stabiliseres med motfyllinger. Ved veiutbygginger kommer man ofte...

Verdivurdering Scandiumforekomst i Eklogittavgangen Engebø

 Eklogitten er tidligere analysert  og prøvene inneholdt 42,6 ug/g Scandium. Scandium er et sjeldent jordmetall (REE) som omsettes fra 3700-5000 USD/kg. Omsetningen er svært liten pga. at det pr. i dag ikke foregår direkte utvinning av dette metallet av betydning. Scandium har noen svært...