Ålegras

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 10:
«Det er nylig dokumentert en større ålegraseng i Redalsvika. Ålegras er beskyttet i henhold til Bernkonvensjonen. Dette bør det tas høyde for i den videre behandlingen av saken.»
 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
HI's faglige råd:
«?»
 
Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 10:
«Det er nylig dokumentert en større ålegraseng i Redalsvika. Ålegras er beskyttet i henhold til Bernkonvensjonen. Dette bør det tas høyde for i den videre behandlingen av saken.»
 
2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet
Kommentar: 3 dager senere sier HI at ålegras er robust og med stor sannsynlighet vil tåle forhøyde partikkelkonsentrasjoner. Dette i sammenheng med vurdering av konsekvenser for et annet sjødeponi. Begge rådene er signert av samme person i Havforskningsinstituttet.
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015