Artikler

Nyheter

Strømforholdene i Førdefjorden

Studenter ved Geofysisk institutt ved UiB har undersøkt strømforholdene i Førdefjorden: "Hvis turbulensen viser seg å være svært kraftig, kan man kanskje vurdere å undersøke om spredningen blir så effektiv at konsentrasjonen av gruveavfallet blir så liten at den ikke gjør skade på miljøet, men blir...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Sibirske vulkaner utryddet nesten alt liv i sjøen for en stund tilbake

Forskere mener at karbonutslipp og forsuring av havene etter hektisk vulkanaktivitet i Sibir førte til at 96% av alt marint liv og rundt 70% av alt liv på land døde. Dette er omtalt som perm-trias utryddelsen som skjedde for omlag 252 millioner år siden. Noen forskere har kommet frem til at...