Lithium

Nyheter

95% Li2O til USD 14250 pr tonn

STRONG LITHIUM PRICE SIGNS FOR 2017 SHOW REAL DEMAND STORY "The contract Galaxy has signed is binding and includes a $15/tonne premium for every 0.1% Li2O the company’s spodumene can reach up to 6.0% Li2O. For example, the lowest price that the company is guaranteed to receive is $830/tonne for...

Ulike scenarioer for lithium-etterspørsel frem mot 2030

Sist editert: 2017-02-16 Oppsummering: 3 ulike scenario viser følgende etterspørselsvekst for lithiumsprodukter, hovedsaklig Li2CO3: Med 2016 som basisår og en produksjon på ca. 120 kt Li2CO3, får man en økning på...

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017: Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi...

Biprodukter Keliber

Lithiumsforekomsten inneholder biproduktene analcime og columbite. Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 pr. år blir produksjonen av analcime og columbite estimert til hhv. 100 000 tonn og 24 tonn. Analcime har en markedsverdi på ca. 275 USD/tonn mens columbite har en markedsverdi på ca. 250 000...

Hvordan økt lithiumkostnad påvirker prisen på en EV battericelle

I dag utgjør lithium mindre enn 3% av den totale kostnaden for en battericelle. Dersom Lithiumprisen stiger fra dagens nivå på ca. 7500 USD pr. tonn til ca. 50 000 USD/tonn vil battericellekostnaden stige med ca. 15% fremkommer det av en ny rapport utarbeidet av Carnegie Mellon...

Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries

Fra goodnewsfinland.com 17. februar 2016   Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries - Scientists at the University of Eastern Finland have found a solution to a problem concerning the low electric conductivity of new materials used in Li-ion...

A Brief Past, Present, and Future with Batteries and Lithium Ion Technology

"The future of lithium-ion batteries looks very bright and prosperous with large grid-scale battery storage, electric vehicle charging stations, and advancements in renewable energy efficiencies." "Large-scale grid storage is becoming more and more of a reality everyday as new battery technologies...

Cinovec Lithium Project

The Cinovec lithium-tin-tungsten project in the Czech Republic is 100% owned by European Metals Holdings Limited. "Based on inputs to the Company's positive Scoping Study (refer to ASX announcement 1 May 2015), the projected cost of production for lithium carbonate has been quoted as less than...

Verdivurdering Keliber OY

Sist oppdatert: 2017-08-22                                                                    ...