Info

Nyheter

Sibirske vulkaner utryddet nesten alt liv i sjøen for en stund tilbake

Forskere mener at karbonutslipp og forsuring av havene etter hektisk vulkanaktivitet i Sibir førte til at 96% av alt marint liv og rundt 70% av alt liv på land døde. Dette er omtalt som perm-trias utryddelsen som skjedde for omlag 252 millioner år siden. Noen forskere har kommet frem til at...

Alt om sedimenttranport og avsetning fra en "ikke-forurenset kilde"

"The suspended particles that fall to the bottom of a water body are called settleable solids." "In marine environments, nearly all suspended sediment will settle. This is due to the presence of salt ions in the water. Salt ions bond to the suspended particles, encouraging them to combine with...

Sedimentering i Hardangerfjorden

"The fjord basins of the inner Hardangerfjorden are filled with up to 150 m of sediments with an estimated volume of about 3 km3. Laminated glacimarine deposits characterize the lower part of the sediment package and mass wasting related deposits the upper part. Seven slide debrites correlating...

Status Førdefjorden og de 11 elvene

Status Red al selva (Liaelva) fra Vann-nett: Økologisk tilstand: Antall dårlig.Kjemisk tilstand: Udefinert. Kvalitetselementer: Fisk: Dårlig. Elv Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kvalitets-element: Fisk Jølstra Antatt dårlig Oppnår...