Bærekraft

Nyheter

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Scandiumoksid

Scandium stammer fra det latinske ordet Scandia som betyr Scandinavia. Scandium eksisterer i naturen i oksidform. Det er svært vanskelig å fremstille rent Scandium metall. Det ble isolert som rent metall første gang i 1937 ved elektrolyse av en eutektisk blanding av kalium, litium, og scandium...

Fiskeridirektoratet avdeling vest

Fiskeridirektoratet avdeling vest påkrevde i 2010 mer omfattende undersøkelser i forbindelse med etablering av sjødeponi i Førdefjorden på grunn av usikkerhet rundt spredning av forurensning fra deponeringen. I 2012 krever de at mulige forurensninger fra oppdrettsnæringen ikke skal undersøkes fordi...

Globale miljøbesparelser ved rutilutvinning i Engebø

Rutilutvinning i Engebø vil bl.a. gi følgende miljøbesparelser i et globalt perspektiv: Sluttproduktet TiO2: Kortere transportvei fra produksjonssted til sluttbruker (Førde->Europa) istedenfor (fra den andre siden av kloden->Europa) = 80% reduksjon av CO2 utslipp TiO2-belagte fliser...

Utslipp til Førdefjorden fra snø

Om vinteren lages det mange tungmetalldeponier rundt om i det ganske land. Førdefjorden og omegn er intet unntak. Om natten lusker brøytebilene rundt og fjerner snømassene fra veiene slik at du skal komme deg på jobb om morgenen. Snø fra veier, fortau, parkeringsplasser og andre plasser deponeres...

Verdivurdering - Bi-inntekter fra deponiavgang

Sementproduksjon: Sement koster ca. 2300 kr (på tilbud) i 1200 kg's sekk. Dersom man regner at 85% av salgsinntektene tilfaller salgs- og distribusjonsleddet, vil 15% av salgssummen gå tilbake til produksjonsleddet. Det tilsvarer 0,29 øre pr kg. Dersom 21% av den planlagte deponiavgangen...