BAT (Best Available Technology)

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
 
Nordic Mining sier:
«Produksjonsanlegget vil baseres på best tilgjengelige teknologi (BAT: Best Available Technology). Bekreftelse om BAT-teknologi – NTNU – 17.07.08»
 
2009-06-08 [NOM] SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«Dagens gruveindustri tåler ikke høyere beskatning, og det er derfor de vil ha nærmest fri adgang til fjordene og bruke CAT (cheapest available technology) for å kvitte seg med avfallet og få økonomi i prosjektene.»

2014-01-01/2015-04-17 [HI] Ikke dump i fjord
Nordic Mining sier:
«Produksjonsanlegget vil baseres på best tilgjengelige teknologi (BAT: Best Available Technology). Bekreftelse om BAT-teknologi – NTNU – 17.07.08»
 
2009-06-08 [NOM] SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTVINNING AV RUTIL I ENGEBØFJELLET
 
 
Klif sier:
Prinsipper for beste praksis for sjøutslipp av gruveavgang:
 
1 Avgangsmassen må tilsettes sjøvann slik at forholdet mellom ferskvann, sjøvann og avgang gir en egenvekt på suspensjonen i avgangsledningen som er høyere enn egenvekten i sjøvannet avgangen ledes ut i. Følgelig vil avgangsskyen (”plumen”) synke mot sjøbunnen.
 
2 Suspensjonen i avgangsledningen må ikke inneholde luftbobler. Det vil føre til at luftboblene stiger oppover i vannmassen fra utslippsrøret og vil frakte små partikler helt til overflaten. På avgangsledningen må det derfor monteres en avluftningsenhet.
 
2010-10 [Klif] Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov
 
 
Nordic Mining sier:
«Sjødeponiet, slik det er planlagt for Engebøprosjektet, er i tråd med “best practice” og Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) retningslinjer for deponering av overskuddsmineraler.»
 
2013-03-26 [NOM] FAGLIG OG POLITISK GRUNNLAG FOR SJØDEPONI I ENGEBØPROSJEKTET
 
 
Nordic Mining sier:
«The mining operation at Engebø will adopt best practice and best available technologies to minimize environmental impact and disturbance on neighboring population. Waste streams will be sought minimized and alternative uses will continually be evaluated. The waste will be safely deposited in the best environmental way and will be free of harmful chemicals, heavy metals and radioactive elements.»
 
2015 [NOM] THE REALIZATION OF THE ENGEBØ PROJECT WILL ESTABLISH NORDIC MINING AS A MAJOR LONG TERM SUPPLIER FOR THE TITANIUM AND PIGMENT INDUSTRY
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015
 
Norsk bergindustri sier:
«Våre miljøstandarder er blant de strengeste i verden.»
«Norsk bergindustri har blant verdens strengeste krav til miljøpåvirkning og bærekraftig forvaltning av ressursene.»

2015-04-20 [Norsk bergindustri] Fakta om sjødeponi