Ressursinformasjon

 
Utvinnbar TiO2 har økt med 54 % ved cut off grade 3%, fra 5,79 Mt i 2008 til 8,94 Mt i 2016. Sammenligner man forrige estimat (2008) med utvinnbar mengde TiO2 med cut off grade 2%, blir utvinnbar mengde TiO2 12,60 Mt som tilsvarer en økning på 117% ift. 2008-estimatet.
 
Ved TiO2 cut off grade 3% er gjennomsnittlig granatkonsentrasjon 43,6% (100,7 mill. tonn) og ved TiO2 cut off grade 2% er gjennomsnittskonsentrasjonen 42,7% (162 mill. tonn).
 
Sammenligning av ressursmodellene 2016 vs. 2008.
 
Ressursestimat 2016:
"The evaluation work was carried out and prepared according to the guidelines of the JORC code (2012). The updated resource estimation is shown in Table 2 1, for different cut-off grades. All of these resource figures pertain to the end of August, 2016 and relate to overall in-situ resources."
 
TiO2 Cut-Off 3%
CLASS
Ferro eclogite Mt
TiO2 %
GNT %
TiO2 Mt
GNT Mt
Measured
15,0
3,97 % 44,60 %
0,60
6,69
Indicated
77,5
3,87 % 43,60 %
3,00
33,79
Measured +
Indicated
92,5 3,89 % 43,76 % 3,59 40,48
Inferred 138,4 3,86 % 43,50 % 5,34 60,20
           
Measured +
Indicated +
Inferred
230,9 3,87 % 43,61 % 8,94 100,68
 
TiO2 Cut-Off 2%
CLASS
Ferro eclogite Mt
TiO2 %
GNT %
TiO2 Mt
GNT Mt
Measured
19,0
3,68 % 43,90 %
0,70
8,34
Indicated
105,7
3,51 % 43,00 %
3,71
45,45
Measured +
Indicated
124,7 3,54 % 43,14 % 4,41 53,79
Inferred 254,5 3,22 % 42,50 % 8,19 108,16
           
Measured +
Indicated +
Inferred
379,2 3,32 % 42,71 % 12,60 161,95
 
Ressursestimat 2008:
CLASS
Ferro eclogite Mt
TiO2 %
GNT %
TiO2 Mt
GNT Mt
Indicated 31,7 3,77 % > 25% 1,20 7,93
Inferred 122,6 3,75 % > 25% 4,60 30,65
           
Indicated + Inferred 154,3 3,75 % > 25% 5,79 38,58
 
Ressursestimat 2001:
Ca. 3-500 mill. tonn eklogitt hvorav minst 1/3 er ferro eklogitt med TiO2 innhold 3-5 %. Resten er leuko eklogitt med TiO2 innhold < 3%. Granatinnholdet i ferro eklogitten > 25%.
 
Andre tilgrensede ressurser: