Gudvangen Stein

Nyheter

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Verdivurdering Gudvangen Stein

Gudvangen Stein sitter på en Anortosittforekomst som inneholder bl.a. 30 – 35 % aluminiumsoksid. Denne forekomsten har Nordic Mining tilbakekjøpsrett på frem til 31.12.2018. Anortosittforekomsten er anslagsvis på 500-700 millioner tonn, og det utvinnes årlig ca. 250000 tonn, med planlagt økning...

Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016 NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  +...

Gudvangen Stein

Gudvangen Stein AS produserer ca. 250 000 tonn anortositt i året fra Gudvangen i Sogn. Nordic Mining har forkjøpsrett til å kjøpe selskapet tilbake frem til 2018. Den retten blir antagelig brukt om de lykkes med teknologiutviklingen de nå er i gang med. Ressursen i Gudvangen inneholder nemlig...

Anortositt

Anortositt er en grovkornet (fanerittisk), lys blålig grå til brunlig magmatisk bergart. Gudvangen Stein AS i Aurland Kommune produserer 250 000 tonn anortositt av høy kvalitet i året. Brytingen foregår i ei underjordsgruve i Jordalsnuten og produktene selges hovedsakelig som et...