Smolt

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
Fosså sier:
«I konsekvensutredningen står det at man i perioder med utvandrende smolt kan begrense skytingen, men Fosså har liten tro på at det er praktisk gjennomførbart.
– Hvordan skal man vite når smolten er hvor i fjorden? Hvem skal følge med på dette og hvordan følger man vandringen til bitte små fisk i en fjord?»
 
2009-03-04 [Fosså/Fiskeribladetfiskaren] Et massivt inngrep
NINA sier:
«Laksesmolt svømmer oftest nært overflaten når de vandrer ut i fjorden, gjerne mindre enn to meters dyp (Davidsen med flere 2008).»

«Også i Førdefjorden foregikk mesteparten av vandringen om natten. Når tidspunktene for ankomst og utvandring av de ulike sonene (Sone II til IV) ses under ett, var kun 12% (n=4) registrert om dagen mellom kl. 09 og 14.»
 
2009-02 [NINA] Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015