Landdeponi

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Argumentasjon fra motstandere av ny bærekraftig næringsutvikling

Sitater - Dette mener motstanderne av sjødeponi i Førdefjorden: "Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og...

Egenskapene til sjødeponi vs. landdeponi

Mineralproduksjon.no har utgitt dokumentet "Mineralproduksjon 4 (2013) A31-A44". Der står bl.a. følgende om valg av deponeringsmetode: "Valget mellom ulike typer deponier fra gruveaktivitet og hvor man skal plassere dem i terrenget på land eller i sjøen, må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Her...