Rekolonisering

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
HI sier:
«Bruk av kunstige habitater har ført til økning i faunatetthet i kystnære systemer. Utplassering av kunstige rev både i Risør og i Lofoten har vist lovende resultater på begroing og ikke minst tiltrekning av fisk.»
            
2006-03 [HI/NIVA] - Kunstige rev på norskekysten
 
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
«Fosså stiller seg uforstående til utspillet til Sydvaranger gruves John Sanderson på NRK, hvor han sa at gruva ser på forskningsprosjektet som en viktig del av søknaden. Dette med begrunnelsen om at gruva vil kunne legge en bedre rehabiliteringsplan for tiden etter avsluttet drift.»
 
Fosså sier:
«Det vil være misbruk å bruke forskningen som deponialibi. Det bør ikke ha noe å si på avgjørelsen, mener forskeren.»
 
2011-08-29 [Fosså/iFinnmark] Frykter misbruk av miljøprosjekt
 
I forbindelse med reetablering av biota (flora og fauna) over sjødeponiet til Sydvaranger gruve startet NIVA et forskningsprosjekt i 2011 for å undersøke om reetablering i deponiområdet vil skje raskere dersom det utplasseres kunstige rev i området. Til ifinnmark.no sier Havforskningsinstituttets gruveteamleder følgende om bruk av kunstige rev:
 
Fosså sier:
«Det de gjør er å tilsette flere fremmedelementer på et område som i tiår har vært i en unntakstilstand ved utslipp. De hadde fått samme effekt om de dumpet bilvrak i fjorden, sier Fosså.»
 
«Når utslippene stoppes vil havbunnen, etter en viss tid, få tilbake nesten den samme fauna som den hadde uansett. Hva enn NIVA finner ut, så vil det ikke ha noen betydning i forbindelse med det å bruke fjorden som avfallsplass for gruvevirksomheten, sier Fosså, som jobber i Havforskningsinstituttet.»
 
2011-08-29 [Fosså/iFinnmark] Frykter misbruk av miljøprosjekt
 
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015