Nordic Rutile

Nyheter

Nordic Rutile investment scenarios

Last modified: 24.11.2017 Data used below is mainly collected from the Engebø PFS and the press release for offtake agreement with the Barton Group. RESOURCE Cutoff: 3% TiO2 % Ore  [Mt] TiO2 [kt] Garnet % Measured 3,97 % 15 596 44,6...

Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter

Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST  ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST   ENDELIG  Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i...

Risikovurdering Nordic Rutile AS

(Sist oppdatert: 03.06.2015)   Risikovurdering Nordic Rutile AS Den største risikoen knyttet til prosjektet ble fjernet den 17 april ved at innsigelsen fra fiskeridirektoratet avd. vest ikke ble tatt til følge samt at utslippstillatesen ble innvilget og reguleringsplanen...

Verdivurdering Scandiumforekomst i Eklogittavgangen Engebø

 Eklogitten er tidligere analysert  og prøvene inneholdt 42,6 ug/g Scandium. Scandium er et sjeldent jordmetall (REE) som omsettes fra 3700-5000 USD/kg. Omsetningen er svært liten pga. at det pr. i dag ikke foregår direkte utvinning av dette metallet av betydning. Scandium har noen svært...

Verdivurdering titansmelteverk

Her er en verdivurdering for titansmelteverk og titanpulverproduksjon.     Lav Snitt Høy Enhet Produksjonstid 50 50 50 år Råvarer 22500 30000 37500 tonn Råvarekostnad pr....

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Bruksområde for 2% deponiavgang - Mellomlager for høyaktivt atomavfall

Førdefjorden med sitt store dyp kan vise seg å være velegnet som nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall. Kanskje kan det like så godt bli permanent? Regjeringen er i allefall i beit. Det er behov for et nytt, uavhengig mellomlager, og hva kan vel være bedre enn å slå to fluer i en smekk? Noe av...

Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016 NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  +...