Verdiskapning

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«Dagens gruveindustri tåler ikke høyere beskatning»

2014-01-01/2015-04-17 [HI] Ikke dump i fjord
Sintef sier:
«Driftsinntektene forventes å ha et nivå på ca. 750 mill. kr i 2017, og øke til 1265 mill. kr i 2030.»

«EBITDA er inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger trekkes fra, og ligger på ca. 60 % av driftsinntektene fram til overgang til tunneldrift 2026/2027, deretter reduseres EBITDA til ca. 35 % av driftsinntektene.»

«Dette innebærer at anlegget alt i alt vil bidra med mellom 550 og 590 mill. kr i samfunnsmessig verdiskaping i Engebøfjellregionen i 2017. Dette fordeler seg da på arbeidstakere, eierinntekt til selskap og bedriftseiere, og kommunal og statlig skatteinngang. I de to fylkene blir dette ca. 610 mill. kr og i hele landet utgjør det alt i alt en verdiskaping på ca. 780 mill. kr.»

2013-02-31 [Sintef] Økonomiske ringvirkninger av mineralbrudd i Engebøfjellet
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015