Keliber OY

Nyheter

95% Li2O til USD 14250 pr tonn

STRONG LITHIUM PRICE SIGNS FOR 2017 SHOW REAL DEMAND STORY "The contract Galaxy has signed is binding and includes a $15/tonne premium for every 0.1% Li2O the company’s spodumene can reach up to 6.0% Li2O. For example, the lowest price that the company is guaranteed to receive is $830/tonne for...

Ulike scenarioer for lithium-etterspørsel frem mot 2030

Sist editert: 2017-02-16 Oppsummering: 3 ulike scenario viser følgende etterspørselsvekst for lithiumsprodukter, hovedsaklig Li2CO3: Med 2016 som basisår og en produksjon på ca. 120 kt Li2CO3, får man en økning på...

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Biprodukter Keliber

Lithiumsforekomsten inneholder biproduktene analcime og columbite. Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 pr. år blir produksjonen av analcime og columbite estimert til hhv. 100 000 tonn og 24 tonn. Analcime har en markedsverdi på ca. 275 USD/tonn mens columbite har en markedsverdi på ca. 250 000...

Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries

Fra goodnewsfinland.com 17. februar 2016   Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries - Scientists at the University of Eastern Finland have found a solution to a problem concerning the low electric conductivity of new materials used in Li-ion...

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016 NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  +...

Verdivurdering Keliber OY

Sist oppdatert: 2017-08-22                                                                    ...