Rare Earth Elements (REE)

Nyheter

Egenskaper og bruksområder til scandiumforsterket aluminium

"Scandium-reinforced aluminum alloys represent a new generation of high-performance alloys that display numerous advantages over high-strength aluminum alloys. Scandium-reinforced alloys are much stronger than other high-strength alloys, exhibit significant grain refinement, strengthen welds,...

Scandiumoksid

Scandium stammer fra det latinske ordet Scandia som betyr Scandinavia. Scandium eksisterer i naturen i oksidform. Det er svært vanskelig å fremstille rent Scandium metall. Det ble isolert som rent metall første gang i 1937 ved elektrolyse av en eutektisk blanding av kalium, litium, og scandium...

Hvordan utvinne Scandium fra Titan avgangsmasse

Metoden for å utvinne Scandium fra en titan avgangsstrøm er overordnet beskrevet i forbindelse med en patentbeskrivelse. Figur 2 er et prosessflytdiagram som overordnet beskriver trinnene i utskillingsprosessen fra en titan avgangsstrøm. Andre metoder kan finnes her.

De sjeldne jordmetallene Scandium og Yttrium

De sjeldne jordmetallene blir mer og mer ettertraktet etterhvert som nye bruksområder dukker opp. Når noe blir mer ettertraktet, har man muligheten til å skru prisen opp ett hakk eller to. Sjeldne jordmetaller finnes i fjellet, og for å få tilgang på disse metallene, må man drive gruvevirksomhet,...