De sjeldne jordmetallene Scandium og Yttrium

De sjeldne jordmetallene blir mer og mer ettertraktet etterhvert som nye bruksområder dukker opp. Når noe blir mer ettertraktet, har man muligheten til å skru prisen opp ett hakk eller to. Sjeldne jordmetaller finnes i fjellet, og for å få tilgang på disse metallene, må man drive gruvevirksomhet, med sprengning, hugging og kverning før metallene kan tas ut. For å utvinne Scandium og Yttrium har man mulighet til å komme til "dekket bord" etter at rutilutvinningen i Engebøfjellet har kommet igang.

Innholdet i Engebø-eklogitten har blitt analysert for endel metaller og prøvene viser at den bl.a. inneholder 42,6 ug/g Scandium og 22,6 ug/g Yttrium. Dette er to REE-metaller hvor etterspørselen har eksplodert. Scandium benyttes bl.a. i avanserte lasere, i røntgenrør og i kraftige magneter. Yttrium brukes bl.a. i fjernsyns- og dataskjermer.

Dersom eklogittavgangen ble prossessert for disse metallene etter at rutilen var tatt ut, kunne man hentet ut ca. 6000 tonn Scandium og 3200 tonn Yttrium fra den ferdig oppmalte avgangen.

Verdensbehovet for Yttrium (2013) var ca. 11000 tonn og metallet ble ført inn på mangellisten i 2013. Yttrium (99,999%) ble omsatt for ca. 9500 USD/tonn.

"World production of yttrium was based almost entirely in China. In China, according to media reports, the government was reported to be building a national stockpile of rare earths. In 2014, China was expected to add 10,000 tons of rare earths, including 2,500 tons of yttrium oxide. China continued to struggle with illegal mining, processing, and smuggling of rare earths. In India, a processing plant was being commissioned to produce several thousand metric tons of rare-earth compounds derived from monazite. India’s monazite was produced at Manavalakurichi (Tamil Nadu), Chavara (Kerala), and Chatrapur (Odisha)."

Scandium (99,99%) ble i snitt omsatt for USD 5000 pr. kilo i 2013. Scandium (99,90%) ble omsatt for 3700 USD/kg i 2012. Global omsetning har frem til i dag vært ca. 10 tonn årlig. Behovet for 2014 var anslått til 15 tonn. Det er to ny markeder på vei til å bli etablert og disse forventer å øke etterspørselen etter Scandium betraktelig. Dette er "Solid Oxide Fuel Cells" og "Scandium-alloyed Aluminum alloys (Al-Sc alloys)". En Aluminium-Scandium legering med 2% Scandium ble omsatt for 170 USD/kg i 2013.

Scandium International Mining Corp. (SCY) publiserte i desember 2014 at de planlegger å starte opp verdens første Scandiumgruve i 2017. Kanskje trenger de ikke gjøre det allikevel?

Med dagens dollarkurs (7,959) og salgspris på 9500 USD/tonn for Yttrium, vil innholdet av Yttrium i Engebøavgangen ha en salgsverdi på ca. 240 mill. kroner. Scandiumforekomsten i avgangen vil med en gjennomsnittlig salgsverdi på 4350 USD/kg ha en verdi på ufattelige 206 mrd. kroner. Dette ville kreve at etterspørselen øker fra ca. 10 tonn til 120 tonn pr. år, noe som ikke trenger å være usannsynlig dersom de to nye markedene slår til.

"Snart kan det bli spennende gruvedrift og produksjon også i Norge"