Oppdrett

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 12:
«Det er gitt i alt fem tillatelser til oppdrett av laks og torsk i deponeringsområdet.»
 
Skroll nedover til 12.01.2012 (kronologisk oversikt)
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner

Fiskeridirektoratet sin innstilling pkt 12:
«Det er gitt i alt fem tillatelser til oppdrett av laks og torsk i deponeringsområdet.»

2012-01-12 [FD] Reguleringsplan for utvinning av rutil i engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet

Kommentar:
Mer enn 3 år etter at denne uriktige påstanden ble dementert og tilbakevist, benytter allikevel Fiskeridirektoratet den som grunnlag for å opprettholde innsigelsen til regionsavdelingen - selv om Fiskeridirektoratet innledningsvis i innstillingen gjør et poeng av at det er viktig med korrekt underlag for å fatte en beslutning: 
«Som offentlig etat er vi opptatt av at slike saker skal være tilstrekkelig opplyst for at de politiske vedtak som til slutt gjøres, skal skje på best mulige grunnlag.»
NIVA sier:
«Ved ordinær drift vil ikke tiltaket utgjøre en konflikt med fisken i oppdrettsanleggene eller i låssetting. Selve deponiet vil derimot være i direkte konflikt med fortøyingsarrangement for oppdrettsanlegget ved Russeneset.»
 
2008-11-14 [NIVA] Oppdrett og fiskeriaktivitet i Førdefjorden - Vurdering av mulige konflikter som følge av planlagt gruveaktivitet
 
Kommentar: Denne påstanden ser det ikke ut til at Fiskeridirektoratet har basert på råd fra gruveteamet. Påstanden er feil, da det kun er ankerfeste til én oppdrettslokasjon som kan bli berørt av det planlagte tiltaket.
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
   
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015