Rådgivning

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
Fosså sier:
«Rent prinsipielt er jeg imot at fjordene som blant annet er våre matfat brukes som avfallsplass.»
 
2009-03-04 [Fosså/Fiskeribladetfiskaren] Et massivt inngrep
 
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
 
 
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
Fosså sier:
«Dette er den største planlagte forureininga i moderne norsk historie, seier havforskar Jan Helge Fosså.»

2014-10-08 [Fosså] Putsj
 
Fosså sier:
«Det er politikarane si plikt og privilegium å fatte avgjerdene, likevel meiner vi at denne saka er så alvorleg at vi må bidra i den offentlege debatten for å opplyse i saka, seier Fosså.»

2014-10-08 [Fosså] Putsj
Frank Jacobsen i Fiskeridirektoratet har litt tidligere, på sin twitterkonto 28.08.2014, vist hva han mener om sjødeponi:
Direktør Nepstad i Havforskningsinstituttet sier:
«Vi vil understreke at Havforskningsinstituttet ikke har tatt noe prinsipielt standpunkt mot sjødeponi av gruveavfall
 
2014-11-29 [HI] Trygg på rådgivningen
 
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015