HI

Nyheter

Partikkelspredning i forskjellige vannlag

Paktikkelspredningen er størst i de øvre vannlag hvor strømningshastigheten er størst. Det er i disse øvre vannlag hvor elver har sitt utløp, hvor forpellets går i oppløsning, avrenning fra land finner sted, snøsmelting skjer og nedbør faller. Enorme mengde næringssalter slippes også ut i disse...