Mineralbehov

 
FAGLIGE RÅD OG INNSPILL FRA HI, KRONOLOGISK KOMMENTARER TIL FAGLIGE RÅD OG INNSPILL
   
   
2009-02-19: Reguleringsplan med KU for utvinning av rutil i Engebøfjellet ble oversendt 19.02.2009
   
   
2010-09-10: Fiskeridirektoratet region vest reiser innsigelse mot KU den 10.09.2010
   
   
2011-05-12: Reguleringsplan for Engebø ble godkjent av Naustdal kommune og Askvoll kommuner
   
   
2013-03-13: KMD ber Klif og DN om å komme med en uttalelse angående innsigelsen 31.01.2012. Basert på svar fra Klif 19.03.2012 og DN 16.03.2012 krever KMD ytterligere opplysninger 13.03.2013
HI sier:
«Vi bør vente med nye store gruveprosjekter til kunnskapshullene er tettet og det er funnet miljøvennlige metoder for utvinning og bruk av avgangen.»

2014 [HI] Ny usikkerhet om bruken av fjorder som avfallsplass for gruver
Multiconsult sier:
«Mens opp i mot 30 % av verdensproduksjonen av enkelte metaller blir brukt i europeisk industri, blir bare 3 % prosent produsert fra gruver i EU-landene (GEO365, 11.06.15)»
 
2015-XX-XX [Multiconsult] Deponering av avgangsmasser fra gruveindustrien – på land eller i vann?
HI sier:
«Etter vår mening bør man vente med gruveboomen til det er funnet miljøvennlige utvinningsmetoder og alternativ bruk av avgangen.»

2014-01-01/2015-04-17 [HI] Ikke dump i fjord
Norsk bergindustri sier:
«Våre miljøstandarder er blant de strengeste i verden.»
«Norsk bergindustri har blant verdens strengeste krav til miljøpåvirkning og bærekraftig forvaltning av ressursene.»
 
2015-04-20 [Norsk bergindustri] Fakta om sjødeponi
 
 
Nea radio sier:
«Fotoutstilling på Rørosmuseet som dokumenterer barnearbeid i gruver i utviklingsland i dag.»
 
«Barnearbeid er forbudt i de fleste land. Men lovene er vanskelig å håndheve i mange avsidesliggende områder, og en regner med at over 168 millioner barn i verden jobber under farlige arbeidsforhold. For mange familier er dette et nødvendig bidrag til familiens økonomi. Utstillingen Gullets mørke side setter fokus på alle de utallige barna rundt om i verden som arbeider i småskala gullgruver.»
 
«Utstillingen Gullets mørke side setter fokus på alle de utallige barna rundt om i verden som arbeider i småskala gullgruver.»
 
«Det er metaller i det meste vi bruker i hverdagen, som mobiltelefoner, datamaskiner, leker, kjøkkenmaskiner og bilder. I Norge utvinner vi bare mindre mengder metall fra berggrunnen, og det meste av det vi trenger kommer fra gruver i utviklingsland. Her er det elendige arbeidsforhold, miljøfokuset er fraværende og barnearbeid er svært utbredt. Hvordan medvirker vårt forbruk til uverdige arbeidsforhold og barnearbeid i utviklingsland når vi importerer mineraler og metaller? Hva betyr menneskerettigheter for oss i praksis? Kan vi påvirke dette i vår egen hverdag?»
 
2016-04-16 [Nea radio] Gullets mørke side
   
2015-04-17: Reguleringsplan med KU for mineralutvinning i Engebø godkjent av KMD 17.04.2015