Bruksområde - rutil og titandioksid

Nyheter

Globale miljøbesparelser ved rutilutvinning i Engebø

Rutilutvinning i Engebø vil bl.a. gi følgende miljøbesparelser i et globalt perspektiv: Sluttproduktet TiO2: Kortere transportvei fra produksjonssted til sluttbruker (Førde->Europa) istedenfor (fra den andre siden av kloden->Europa) = 80% reduksjon av CO2 utslipp TiO2-belagte fliser...