Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016
NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  + 35% High Unit
Nordic Rutile
P/E = 15
79,3 85,9 92,6 99,2 105,9 132,5 159,1 185,8 212,4 NOK/share
Keliber 
P/E < 10
-0,38 0,92 2,16 3,75 6,90 9,41 11,38 13,61 17,49 NOK/share
Nordic Quartz 
P/E = 15
                   
Øksfjord Peninsula                    
Nordic Ocean Resources                    
Gudvangen Stein
/ anortositt
                   
Titanium smelter                    
Scandiumoxide extraction                    
Yttrium                    
                     
                     
                     
Sum 78,9 86,9 94,8 103,0 112,8 141,9 170,5 199,4 229,9 NOK/Share
 
 
Updated: 30.11.2016
NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  + 35% High Unit
Nordic Rutile
P/E = 15
13,21 14,32 15,43 16,54 17,65 22,09 26,53 30,96 35,40 NOK/share
Keliber 
P/E < 10
-0,06 0,15 0,36 0,63 1,15 1,57 1,90 2,27 2,92 NOK/share
Nordic Quartz 
P/E = 15
4,09 6,44 8,36 10,59 14,56 19,34 23,03 27,13 34,12 NOK/share
Øksfjord Peninsula                    
Nordic Ocean Resources                    
Gudvangen Stein
/ anortositt
                   
Titanium smelter                    
Scandiumoxide extraction                    
Yttrium                    
                     
                     
                     
Sum 17,24 20,92 24,15 27,75 33,36 43,00 51,45 60,36 72,43 0,00
 
 
Oppdatert: 19.06.2016
 
Endringer fra forrige oppdatering:
  • Keliber oppdatert (Eierandel i Keliber reduseret fra 25% til 11% for å finansiere "step 3" Engebø)
  • Nordic Rutile oppdatert
  • Fjernet Nordic Ocean Resources og Gudvangen Stein fra summeringen nederst

Verdivurdering av NOM satt sammen av de enkelte bidragene.

Selskap Lav Snitt Høy Enhet
Bidrag fra Keliber 1,31 1,86 2,42 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Rutile 18,6 46,0 85,0 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Ocean Resources (ikke summert) (88) (187) (286) kr/aksje
Bidrag fra Nordic Quartz 19,4 94,7 241,4 kr/aksje
Bidrag fra Øksfjord Peninsula 0,55 2,77 5,54 kr/aksje
Alumina patent ? ? ? kr/aksje
Gudvangen Stein (ikke summert) (89) (197) (377) kr/aksje
Titansmelteverk (ikke summert) (146) (283) (458) kr/aksje
Scandiumoksid utvinning (ikke summert) (45,8) (61,0) (76,3) kr/aksje
Aksjeverdi Nordic Mining 40 145 334 kr/aksje
 
 
 
Tidligere oppdatert: 07.04.2016
 
Verdivurdering av NOM satt sammen av de enkelte bidragene. De enkelte bidragene tar ikke høyde for nødvendig kapitalinnhenting, emisjoner, lån etc. Tallene gir et bilde av teoretiske verdier dersom de ble utvunnet og solgt "over natten".

 

Selskap Lav Snitt Høy Enhet
Bidrag fra Keliber 4,25 6,07 7,89 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Rutile 23,4 52,5 194,6 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Ocean Resources 88 187 286 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Quartz 19,4 94,7 241,4 kr/aksje
Bidrag fra Øksfjord Peninsula 0,55 2,77 5,54 kr/aksje
Alumina patent ? ? ? kr/aksje
Gudvangen Stein 89 197 377 kr/aksje
Titansmelteverk (ikke summert) (146) (283) (458) kr/aksje
Scandiumoksid utvinning (ikke summert) (146) (283) (458) kr/aksje
Aksjeverdi Nordic Mining 225 540 1112 kr/aksje

 

Forrige oppdatering: 26.05.2015

  Lav Snitt Høy Enhet
Bidrag fra Keliber 6,37 12,64 20,86 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Rutile 23,4 52,5 194,6 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Ocean Resources 88 187 286 kr/aksje
Bidrag fra Nordic Quartz 19,4 94,7 241,4 kr/aksje
Bidrag fra Øksfjord Peninsula 0,55 2,77 5,54 kr/aksje
Alumina patent ? ? ? kr/aksje
Gudvangen Stein 89 197 377 kr/aksje
Titansmelteverk (ikke summert) (146) (283) (458) kr/aksje
Scandiumoksid utvinning (ikke summert) (45,8) (61) (76,3) kr/aksje
Aksjeverdi Nordic Mining 209 455 888 kr/aksje