Verdivurdering Gudvangen Stein

Gudvangen Stein sitter på en Anortosittforekomst som inneholder bl.a. 30 – 35 % aluminiumsoksid. Denne forekomsten har Nordic Mining tilbakekjøpsrett på frem til 31.12.2018. Anortosittforekomsten er anslagsvis på 500-700 millioner tonn, og det utvinnes årlig ca. 250000 tonn, med planlagt økning til 1000 tonn. Anortositt inneholder alumina, kalsium, silikon og mindre mengder natrium.
 
Fremstilling av alumina er en kjemisk prosess. Kalsium og aluminium skilles først fra silika i et syrebad. Deretter skilles alumina fra kalsiumet og de andre bergartene. Ca. 95% av aluminaen utvinnes I løpet av få timers prossesering. Tilslutt tilsettes CO2 for å lage kalsiumkarbonat. Estimatet på binding er på ca. 110000 tonn CO2 pr. 1 million tonn anortositt. Salpetersyre og ammoniakk som brukes i prosessen blir etter prosessering gjenbrukt til fremstilling av nitratgjødsel. Man antar ca. 70% gjenbruk av syrene i syrebadet og opptil 99% gjenbruk av syrene som brukes til rensing av aluminaen.
 
Biproduktene er:
  • Silika (SiO2) med ca. 75% renhet, som blant annet kan brukes til vannrensing, i dekk, sement, skosåler, maling og til fremstilling av ren silika.
  • Kalsiumkarbonat (PCC) av høy kvalitet, et råstoff som brukes i kjemisk industri og blant annet som fargepigment i papir, maling og tannkrem
 

Aluminiumsindustrien i Norge importerer ca. 2 millioner tonn aluminiumsoksid (Al2O3) årlig som hovedsakelig er utvunnet fra bauxitt. Aluminaen omdannes ved elektrolyse til aluminium.

  Lav Snitt Høy Enhet
Forekomst 500 600 700 mill tonn
Årlig produksjon 250000 625000 1000000 tonn
Driftsår 2000 960 700 år
Aluminainnhold 26 % 31 % 36 % %
Alumina (Al2O3) 64583 193750 361667 tonn
CO2 binding 0,092 0,110 0,128 tonn CO2/ tonn anort.
Kalsiuminnhold 20,8 % 25 % 29,2 % %
Kalsiumkarbonat 208333 250000 291667 tonn
Silikainnhold 6,3 % 7,5 % 8,8 % %
Silika (SiO2) 15625 46875 87500 tonn
         
Total alumina 129 186 253 mill tonn
Total kalsium 104 150 204 mill tonn
Total silika 31 45 61 mill tonn
Total CO2 binding 46 66 90 mill tonn
         
Utvinningsgrad 33,3 % 50 % 66,7 % %
         
Utvunnet mengde:
Total alumina 43 93 169 mill tonn
Total kalsium 35 75 136 mill tonn
Total silika 10 23 41 mill tonn
Total CO2 binding 15 33 60 mill tonn
         
Markedspriser:
Alumina 309 342 375 USD/ton
Kalsiumkarbonat 203 206 208 USD/ton
Silika 75% 1430 1455 1480 USD/ton
         
NOK/USD 7,56 7,56 7,56 18.01.2014
         
Verdi alumina 101 240 478 mrd. kr
Verdi kalsium 53 117 214 mrd. kr
Verdi silika 113 247 457 mrd. kr
Sum 266 604 1149 mrd. kr
         
10% bunnlinje 27 60 115 mrd. kr
Aksjebidrag 89 197 377 kr/aksje

Binding av 15-60 millioner tonn CO2 og aluminapatent er tatt med som inntekt.