NOM KELIBER VIDDI  GOOGLE  HO1 HO2 OB  FORUM  :NOM NORU KELIBER

 

Nyheter

Nordic Rutile investment scenarios

Last modified: 24.11.2017 Data used below is mainly collected from the Engebø PFS and the press release for offtake agreement with the Barton Group. RESOURCE Cutoff: 3% TiO2 % Ore  [Mt] TiO2 [kt] Garnet % Measured 3,97 % 15 596 44,6...

95% Li2O til USD 14250 pr tonn

STRONG LITHIUM PRICE SIGNS FOR 2017 SHOW REAL DEMAND STORY "The contract Galaxy has signed is binding and includes a $15/tonne premium for every 0.1% Li2O the company’s spodumene can reach up to 6.0% Li2O. For example, the lowest price that the company is guaranteed to receive is $830/tonne for...

Ulike scenarioer for lithium-etterspørsel frem mot 2030

Sist editert: 2017-02-16 Oppsummering: 3 ulike scenario viser følgende etterspørselsvekst for lithiumsprodukter, hovedsaklig Li2CO3: Med 2016 som basisår og en produksjon på ca. 120 kt Li2CO3, får man en økning på...

Livsløpsanalyse for li-ion batterier til elferger

Fra tu.no 10 januar 2017:   Miljøbelastningen er spart inn etter 1,4 måneder Livsløpsanalysen har tatt for seg utslipp fra både anleggsmaskinene under gruvedrift og utvinning av metaller, framstilling og prosessering av kjemikalier og andre innsatsfaktorer.   I tillegg er...

Garnet solid-state electrolyte/Li metal interface

Publisert på tu.no 8. januar 2017: Ny metode gir bedre ytelse fra faststoff-batterier Forskere ved A. James Clark School of Engineering og University of Maryland Energy Research Center  hevder  å ha løst et problem knyttet til litiumionbatterier uten flytende elektrolytt – som kan gi...

Biprodukter Keliber

Lithiumsforekomsten inneholder biproduktene analcime og columbite. Med produksjon av 9000 tonn Li2CO3 pr. år blir produksjonen av analcime og columbite estimert til hhv. 100 000 tonn og 24 tonn. Analcime har en markedsverdi på ca. 275 USD/tonn mens columbite har en markedsverdi på ca. 250 000...

Hvordan økt lithiumkostnad påvirker prisen på en EV battericelle

I dag utgjør lithium mindre enn 3% av den totale kostnaden for en battericelle. Dersom Lithiumprisen stiger fra dagens nivå på ca. 7500 USD pr. tonn til ca. 50 000 USD/tonn vil battericellekostnaden stige med ca. 15% fremkommer det av en ny rapport utarbeidet av Carnegie Mellon...

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Sub-sea tailings deposition evaluation guideline

Norsk bergindustri sin rapport nr. 2 (prSN/TR-9432) om Sub-sea tailings deposition evaluation guideline publisert mars 2015. A guideline for characterization of tailings intended for sub-sea deposition, the deposition site and receiving environment: - The Water Framework...

Completing the definition of inert waste in §22 2006/21/EC

Completing the definition of inert waste in implementation of Article 22(1)(f) of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council concerning the management of waste from extractive industries. The purpose of complementing the definition of inert waste is to establish clear criteria...

Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries

Fra goodnewsfinland.com 17. februar 2016   Finnish research opens up new possibilities for Li-ion batteries - Scientists at the University of Eastern Finland have found a solution to a problem concerning the low electric conductivity of new materials used in Li-ion...

Grenseverdier for tungmetaller i jordforbedringsmaterialer vs. Engebø-eklogitt

Grenseverdier for tungmetaller i kalk: EU planlegger å utvide og endre gjødselregelverket. I dag gjelder det bare enkelte typer mineralgjødsel og kalk. Målet er at det på sikt skal omfatte alle gjødsel og jordforbedringsprodukter. Som et ledd i denne prosessen har det nå kommet forslag om...