Verdivurdering Øksfjord Peninsula

Her er et oppsett basert på ca. markedsverdier i 2014, og produksjonsanlegg både ved Reinfjord og Løkkarfjord (2 lokasjoner).

Milestones: Core sample analyses and other information from the exploration are expected in Q2 2015.

Alle kostnader, inkl. investeringskostnader er forutsatt inkl. i utgiftene som er satt til 90%. Oppsettet er for 4 ulike produksjonsvolum, hhv. 1, 5, 10 og 25 mill tonn årlig. Jeg har gjort endel antagelser som er vist nedenfor:

Sist oppdatert: 29.12.2014

Metall Verdi Enhet
Platinum 1200 USD/oz
Palladium 800 USD/oz
Gull 1200 USD/oz
Nikkel 7 USD/lb
Kobber 3 USD/lb
Kobalt 15 USD/lb

 

1 kg = 35,27396 Oz

1kg = 2,2046 lb

USD/NOK: 7,4

Antatt db etter skatt: 10%

Antall mill. aksjer: 308,5

Antall år produksjon: 25

Konsentrasjoner er basert på målinger fra Reinfjord

Utvinning pr år          1 5 10 25 mill tonn
  Salgsverdi 2014 Konsentrasjon          
Platinum 313233 kr/kg 0,09 g/tonn 90 450 900 2250 kg
Palladium 208822 kr/kg 0,115 g/tonn 115 575 1150 2875 kg
Gull 313233 kr/kg 0,05 g/tonn 50 250 500 1250 kg
Nikkel 114 kr/kg 0,325 % 3250 16250 32500 81250 tonn
Kobber 49 kr/kg 0,09 % 900 4500 9000 22500 tonn
Kobalt 245 kr/kg 0,02 % 200 1000 2000 5000 tonn
Sum markedsverdi 2014   68,3 342 683 1708 Mkr/år
db (10%)       6,8 34,2 68,3 170,8 Mkr/år
db totalt       171 854 1708 4271 Mkr
Bidrag aksjeverdi       0,55 2,77 5,54 13,84 kr