Bruksområder - avgangsmasse

Nyheter

Flevopolder - the largest artificial island reclaimed on water in the world

"The Flevopolder is a polder, or region of reclaimed land, in Flevoland, Netherlands. The eastern part was drained in 1955 and the southern part in 1968." "Unlike other major polders such as Noordoostpolder and the Wieringermeer, the Flevopolder is completely surrounded by bordering lakes, the...

Bruksområde for deponiavgang - Kvikkleirestabilisering og rassikring

Behovet for kvikkleirestabilisering og rassikring er enormt. NVE har laget et kart som viser bl.a. kvikkleireområder og rassikringsområder i Norge. Mange områder gjenstår å bli kartlagt, bl.a. Sogn og Fjordane. Kvikkleire kan bl.a. stabiliseres med motfyllinger. Ved veiutbygginger kommer man ofte...

Tildekning av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden kan snart bli en realitet

Sandefjordsfjorden er så forurenset at den er på listen over de mest forurensede fjordene i landet. Miljødirektoratet har sagt seg villig til å dekke 75% av kostnadene dersom de får nok midler på budsjettet. "Ett av stoffene man ser for seg å bruke kalles aktivt karbon. Sand, knust stein og leire...

Bruksområde for 100 % deponiavgang - Kunstige rev

Deponiavgang kan benyttes til å produsere kunstige rev. Behovet for kunstige rev er tilnærmet ubegrenset. Spesielt stort er behovet i nærheten av de ca. 1100 oppdrettslokasjonene man har idag, hvor de naturlige levevilkårene for viltlevende biota er sterkt redusert. Det er i første omgang snakk om...

Bruksområde for 2% deponiavgang - Mellomlager for høyaktivt atomavfall

Førdefjorden med sitt store dyp kan vise seg å være velegnet som nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall. Kanskje kan det like så godt bli permanent? Regjeringen er i allefall i beit. Det er behov for et nytt, uavhengig mellomlager, og hva kan vel være bedre enn å slå to fluer i en smekk? Noe av...

Samlede bruksområder for deponiavgang

(Sist oppdatert: 11.06.2015) Mulige alternative bruksområder for avgangsmasse: Avgangsmassene fra rutilproduksjonen i Engebø kan det finnes alternative bruksområder for. Nedenfor er det listet opp noen potensielle bruksområder som muligens kan benytte masser fra avgangen: Flytende hoteller og...

Bruksområde for 28% deponiavgang - kubæsjerstatning

Gjødsel fra husdyr tilsvarende 15,8 millioner tonn produseres hvert år og spres utover åkrene. Dersom 5% av dette volumet ble erstattet med deponiavgang fra Engebø ville det i løpet av en 50 års periode utgjøre 39,5 millioner tonn som tilsvarer 28% av den planlagte deponiavgangen. 28% av...

Bruksområde for 12% deponiavgang - Jordforbedring i Nederland

Nederland har et areal på 41540 km2. Derav er 30% dyrkbart areal. Permanent dyrket mark er 54,62% av dette arealet. Permanent dyrket mark utgjør da 6807 km2, og dersom man regner en utnyttelsesgrad på resterende mark på 50%, blir dette 2828 km2. Tilsammen 9634 km2. En jordforbedringsmengde på 75 kg...

Bruksområde for 18% deponiavgang - Grenlandsfjordene

Et velegnet bruksområde for deponimassene vil være som tildekningsmasse i Grenlandsfjordene. Behovet er tildekking av 28 km2 forurenset sjøbunn. De første forsøkene med tynntildekking i Grenlandsfjordene ble utført i 2009. Under forsøkene ble det benyttet leire, aktivt kull og knust kalkstein som...