Sjødeponi

Nyheter

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger i Engebøprosjektet

Innspill, innsigelse, innstilling og tilleggsutredninger Sammenhengen mellom de mange rådene og innspillene fra gruveteamet, innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest, innstillingen fra fiskeridirektoratet og kravet om tilleggsutredninger fra Miljdirektoratet har blitt satt i system og finnes...

Sub-sea tailings deposition evaluation guideline

Norsk bergindustri sin rapport nr. 2 (prSN/TR-9432) om Sub-sea tailings deposition evaluation guideline publisert mars 2015. A guideline for characterization of tailings intended for sub-sea deposition, the deposition site and receiving environment: - The Water Framework...

Completing the definition of inert waste in §22 2006/21/EC

Completing the definition of inert waste in implementation of Article 22(1)(f) of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council concerning the management of waste from extractive industries. The purpose of complementing the definition of inert waste is to establish clear criteria...

Påvirket bunnareal og sjøvannsvolum fra sjødeponi og oppdrettslokasjon

Oppdrettslokasjon: Påvirkning på bunnfauna er påvist 1800 meter fra et oppdrettsanlegg, dvs. på bunnen. Forutsatt at strømretningen skifter retning med jevne mellorom, gir dette et påvirket sjøbunnareal på 10,2 km2.    Strømningshastigheten er i de øvre vannlagene i snitt 8,4...

Flevopolder - the largest artificial island reclaimed on water in the world

"The Flevopolder is a polder, or region of reclaimed land, in Flevoland, Netherlands. The eastern part was drained in 1955 and the southern part in 1968." "Unlike other major polders such as Noordoostpolder and the Wieringermeer, the Flevopolder is completely surrounded by bordering lakes, the...

Singapore og de 63 øyene

Singapore og de 63 øyene Singapore består i dag av 63 øyer, og de fyller tilstadighet ut nye sjøområder for å utøke landarealet: "Landgjenvinning har øket Singapores areal fra 581 km² i 1960-årene til dagens 705 km². Det er planlagt at Singapore skal vokse med nye 100 km² frem til 2030 . Noen av...