Bruksområde for 2% deponiavgang - Mellomlager for høyaktivt atomavfall

Førdefjorden med sitt store dyp kan vise seg å være velegnet som nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall. Kanskje kan det like så godt bli permanent?

Regjeringen er i allefall i beit. Det er behov for et nytt, uavhengig mellomlager, og hva kan vel være bedre enn å slå to fluer i en smekk? Noe av deponimassen kan benyttes til produskjon av ekstra tung sement som kan brukes til å støpe mange små oppbevaringsbokser for høyaktivt atomavfall. Disse kan fortløpende dumpes i deponiområdet i Førdefjorden og dermed vil de også, nærmest kostnadsløst, få seg en skikkelig begravelse. Om 50 år vil de være begravet under 150 meter med deponimasser. Mot en liten kompensasjon, er dette muligens noe Nordic Rutile kan si ja til, men selvsagt ikke før det foreligger en grundig konsekvensutredning- og analyse.

Om noen år, etter at konsekvensutredningen er ferdig utarbeidet og analysert, kan Havforskningsinstituttet gi innspill og råd om hva konsekvensutredningen bør inneholde, og de kan sette sine kritiske øyne på analysemetodene som er benyttet. Kanskje kan de også foreslå noen analysemetoder som muligens kan være litt bedre enn de som har vært benyttet. Så kan man lage en ny konsekvensutredning med dertil analyse basert på metoden som kanskje kan være litt bedre.

Det bør isåfall også gjøres en kost/nytte vurdering av en sekundær konsekvensutredning og analyse basert på innspill og råd fra Havforskningsinstituttet. For etterhvert som årene går, vil gjenstående tilgjengelige deponimasser til begravelsesformål kontinuerlig reduseres.