Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av reinvesteringsbeløpet (90%) de første årene.

Sist oppdatert: 22.04.2015

Selskap kr/ aksje År kr/år Utbytte/ år
Keliber OY 12,6 20 0,63 0,063
Nordic Rutile 196 50 3,91 0,391
Nordic Ocean R. 187 30 6,233 0,623
Nordic Quartz 58 30 1,933 0,193
Øksfjord Peninsula 2,8 25 0,111 0,011
Gudvangen 197 960 0,205 0,021
Sum årlig utbytte (kr/aksje) 1,303

 

Vurdering av når bidragene vil slå inn: (år 1 = 2015)

År

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keliber OY

0

0

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Nordic Rutile

0

0

0

0

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Nordic Ocean R.

0

0

0

0

0

0

0

0,62

0,62

0,62

Nordic Quartz

0

0

0

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Øksfjord Peninsula

0

0

0

0,0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Gudvangen

0

0

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Sum årlig utbytte

0

0

0,08

0,28

1,16

1,16

1,16

1,78

1,78

1,78