Øksfjord Peninsula

Nyheter

Beregning av potensielt årlig utbytte i Nordic Mining

Beregnet årlig utbytte i Nordic Mining med utbytteprosent på 10%. Tillegg fra eventuell videreforedling er ikke tatt med i beregningene. Fordi 90% er satt av til reinvesteringer, er ikke lånerenter på finansiering tatt med, lånerenter, garantikostnader etc. trekkes av...

Verdivurdering Øksfjord Peninsula

Her er et oppsett basert på ca. markedsverdier i 2014, og produksjonsanlegg både ved Reinfjord og Løkkarfjord (2 lokasjoner). Milestones: Core sample analyses and other information from the exploration are expected in Q2 2015. Alle kostnader, inkl. investeringskostnader er forutsatt inkl. i...

Verdivurdering Nordic Mining AS

Last updated: 08.12.2016 NORDIC MINING ASA Low Base case  - 35% Medium low Base case  - 15% Base case Base case  + 15% Medium high Base case  +...